CEF

Zapraszamy na Mszę Świętą sekundycyjną ks. Alberta Grudzki

W piątek przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk udzielił święceń kapłańskich Albertowi Grudzce i  Kamilowi Bejgierowi CSSp. To wielka radość dla naszej diecezji! 

6 czerwca o godz. 18:00 zapraszamy serdecznie na Mszę Świętą sekundycyjną, którą będzie sprawował Neoprezbiter – ks. Albert. 

Msze święte sekundycyjne sprawuje się po prymicji. Termin ten oznacza drugą mszę (łac. secunda missa). Z reguły nowo wyświęceni księża odprawiają msze sekundycyjne w parafiach swoich praktyk diakońskich, seminarium duchownym, sanktuariach diecezjalnych i zaprzyjaźnionych wspólnotach.

 

CEF Bydgoszcz logo

Kontakt

Centrum Edukacyjno-Formacyjne
Diecezji Bydgoskiej

ul. Grodzka 18-22, 85-109 Bydgoszcz

tel. 696 784 228

NIP: 9532790645

nr konta: 36 1020 1475 0000 8202 0333 1519

Obserwuj nas!