CEF

Zachęcamy do udziału w Diecezjalnym Konkursie Religijnym

KROCZYMY ZA KAPŁANAMI-MĘCZENNIKAMI DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Konkurs ma dwie niezależne od siebie formy:

1. konkursu wiedzy religijnej – dla kl. V- VI
2. konkursu plastycznego – dla kl. I-IV

 

Konkurs wiedzy religijnej odbędzie się 8.11.2023r o godz. 16:00
Temat: „Kroczymy za Kapłanami- Męczennikami Diecezji Bydgoskiej”

1) Szkołę może reprezentować maksymalnie do 3 uczniów.
2) Konkurs ma postać indywidualnego testu, który zawiera pytania zamknięte
wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte.
3) Praca ucznia z testem trwa 60 min.
4) Wyniki zostaną podane osobom biorącym udział.
5) Wręczenie nagród odbędzie się w parafii Chrystusa Króla – 26.11.2023r.

 

Konkurs plastyczny
Temat: „Nasz duszpasterz”

1) Praca indywidualna – uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace.
2) Forma pracy konkursowej:
• Praca musi być wykonana w formacie A4.
• Dopuszczalne techniki: wszystkie płaskie techniki malarskie i rysunkowe.
4) Praca powinna zawierać godło: imię i nazwisko autora, numer szkoły, klasę,
imię i nazwisko nauczyciela oraz kogo przedstawia
5) Do każdej pracy musi być dołączona zgoda rodzica/oświadczenie
• Prace bez zgody /oświadczenia będą odrzucone!
6) Tryb przeprowadzenia konkursu:
• Laureatów wyłoni komisja powołana przez Organizatora.
• Prace plastyczne przesłane na konkurs nie są zwracane, przechodzą one na
własność Organizatora konkursu.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu:

CEF Bydgoszcz logo

Kontakt

Centrum Edukacyjno-Formacyjne
Diecezji Bydgoskiej

ul. Grodzka 18-22, 85-109 Bydgoszcz

tel. 696 784 228

NIP: 9532790645

nr konta: 36 1020 1475 0000 8202 0333 1519

Obserwuj nas!