CEF

CEF Bydgoszcz logo

Centrum Edukacyjno-Formacyjne
Diecezji Bydgoskiej

85-109 Bydgoszcz, ul. Grodzka 18-22

tel. 696-784-228

NIP: 9532790645

ks. dr paweł hoppe

Dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji  Bydgoskiej im Błogosławionego Biskupa Michała Kozala

elwira jędrychowska

Sekretariat Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji  Bydgoskiej im Błogosławionego Biskupa Michała Kozala

mateusz miernik

Technik Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji  Bydgoskiej im Błogosławionego Biskupa Michała Kozala

CEF Bydgoszcz logo

Kontakt

Centrum Edukacyjno-Formacyjne
Diecezji Bydgoskiej

ul. Grodzka 18-22, 85-109 Bydgoszcz

tel. 696 784 228

NIP: 9532790645

nr konta: 36 1020 1475 0000 8202 0333 1519

Obserwuj nas!